AKIT
English Eesti

ligature

ligatuur, liittäht

olemus
kahe tähe kokkuühendamisega loodud täht

näiteid
http://wanted.eu.org/i/_misc/ligatures.png