AKIT
English Eesti

ligature (1)

ligatuur, liittäht

olemus
kahe tähe kokkuühendamisega loodud täht

näiteid
http://wanted.eu.org/i/_misc/ligatures.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Orthographic_ligature

vt ka
- ligatuurimärk