AKIT
English Eesti

linear map

lineaarkujutus

olemus
funktsioon L vektorruumist U
sama skalaaride hulgaga vektorruumi V, mis on
(i) aditiivne:
L(u + v) = L(u) + L(v) iga kahe vektori u, vU korral
(ii) homogeenne:
L(rv) = r L(v) iga vektori vU ja iga skalaari r korral

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_map

https://www.math.ucdavis.edu/~anne/WQ2007/mat67-Lh-Linear_Maps.pdf

http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~richard/teaching/f2014/Chapter_4.pdf


vt ka
- lineaarteisendus