government agency (2)

valitsusasutus

olemus
riigi eelarvest rahastatav
täidesaatvat riigivõimu teostav asutus
=
a government organization responsible for a certain area of administration

Eestis
Vabariigi Valitsuse seadus, 3. ptk
TÄIDESAATVA RIIGIVÕIMU ASUTUSED
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022005
=
Government of the Republic Act, Chapter 3
AUTHORITIES OF THE EXECUTIVE STATE AUTHORITY

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530082022002/consolide

http://stud.sisekaitse.ee/roosve/Haldusorganid/valitsusasutused_ja_valitsusasutuse_hallatavad_riigiasutused.html

vt ka
- riigiasutus

Toimub laadimine

government agency (2)

valitsusasutus

olemus
riigi eelarvest rahastatav
täidesaatvat riigivõimu teostav asutus
=
a government organization responsible for a certain area of administration

Eestis
Vabariigi Valitsuse seadus, 3. ptk
TÄIDESAATVA RIIGIVÕIMU ASUTUSED
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022005
=
Government of the Republic Act, Chapter 3
AUTHORITIES OF THE EXECUTIVE STATE AUTHORITY

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530082022002/consolide

http://stud.sisekaitse.ee/roosve/Haldusorganid/valitsusasutused_ja_valitsusasutuse_hallatavad_riigiasutused.html

vt ka
- riigiasutus

Palun oodake...

Tõrge

government agency (2)

valitsusasutus

olemus
riigi eelarvest rahastatav
täidesaatvat riigivõimu teostav asutus
=
a government organization responsible for a certain area of administration

Eestis
Vabariigi Valitsuse seadus, 3. ptk
TÄIDESAATVA RIIGIVÕIMU ASUTUSED
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082022005
=
Government of the Republic Act, Chapter 3
AUTHORITIES OF THE EXECUTIVE STATE AUTHORITY

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530082022002/consolide

http://stud.sisekaitse.ee/roosve/Haldusorganid/valitsusasutused_ja_valitsusasutuse_hallatavad_riigiasutused.html

vt ka
- riigiasutus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!