AKIT
English Eesti

layering

kihtimine

olemus
kihtidena korraldamine

näiteid
CC: projekteerimismeetod:
- mooduligrupid (kihid)
on korraldatud hierarhiliselt
- kihtidel on eraldi ülesanded
- kiht sõltub ainult ta all olevatest kihtidest
- kiht annab teenuseid ainult endast kõrgemale
range kihtimine
lisab kitsenduse: iga kiht
- teenuseid ainult alumiselt naaberkihilt
- annab teenuseid ainult ülemisele naaberkihile

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zr3yb82/revision/6

http://web.mit.edu/6.02/www/s2010/handouts/lectures/L21-notes.pdf

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1748/2/022003/pdf

vt ka
- kihtsüsteem
- OSI mudel
- TCP/IP-mudel