AKIT
English Eesti

localize

lokaliseerima

(1) asukohta määrama

(2) paigustama, teatava koha piiridesse sulgema

(3) (tarkvara vm toodet) kultuurikeskkonnaga kohandama
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
toote maa- või regioonispetsiifilist varianti looma
vt ka
- lokaat
- lokaliseerimisvõti

(4) matemaatikas: mitmesugustes matemaatikaharudest sõltuvates eritähendustes
näiteid
http://mathworld.wolfram.com/Localization.html

https://web.math.rochester.edu/people/faculty/jnei/localization.pdf