AKIT
English Eesti

navigation

navigatsioon; navigeerimine

olemus
(1) asukoha, läbitud tee ja sihtkohta viiva kursi
määramise distsipliin, praktika või protsess
https://en.wikipedia.org/wiki/Navigation

(2) ülekantud tähenduses:
süstemaatiline liikumine soovitud objektini
võrgus või liideses
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_navigation

https://developer.android.com/guide/navigation

vt ka
- pimenavigatsioon
- satelliitnavigatsiooni globaalsüsteem, GNSS