AKIT
English Eesti

navigation

navigatsioon; navigeerimine

olemus
(1) asukoha, läbitud tee ja sihtkohta viiva kursi määramise distsipliin, praktika või protsess
(2) ülekantud tähenduses: süstemaatiline liikumine soovitud objektini võrgus või liideses

vt ka
- pimenavigatsioon
- satelliitnavigatsiooni globaalsüsteem, GNSS