AKIT
English Eesti

generic

üldistatud; üldistuslik; üld-