AKIT
English Eesti

generic

üldistatud; üldistuslik; üld-

näiteid
generic brand -- üldmark
generic demand -- üldnõudlus
generic font -- üldfont
generic name -- üldnimi, üldnimetus
generic products -- argitooted
generic programming -- üldistav programmeerimine
generic term -- üldmõiste; liigisõna
generic trademark -- põhikaubamärk
generic type -- sootüüp; üldtüüp

vt ka
- ülddraiver
- üldisrünne