business (2) *

talitlus (3)

business analysis model -- talitluse analüüsimudel
business architecture -- talitluse arhitektuur
business case -- talitlusmall
business creation -- talitlusloome
business designer -- talitluse projekteerija
business engineering -- talitlustehnika
business entity -- talitlusüksus
business goal -- talitlussiht
business improvement -- talitluse täiustamine
business-model reviewer -- talitlusmudeli läbivaataja
business objective -- talitluseesmärk
business object model -- talitluse objektmudel
business process -- talitlusprotsess
business-process analyst -- talitlusanalüütik
business reengineering -- talitluse ümberkorraldus
business rule -- talitlusreegel
business system -- talitlussüsteem
business use case -- talitluse kasutusmall
business use-case model -- talitluse kasutusmallimudel
business worker -- talitlustöötaja

Toimub laadimine

business (2) *

talitlus (3)

business analysis model -- talitluse analüüsimudel
business architecture -- talitluse arhitektuur
business case -- talitlusmall
business creation -- talitlusloome
business designer -- talitluse projekteerija
business engineering -- talitlustehnika
business entity -- talitlusüksus
business goal -- talitlussiht
business improvement -- talitluse täiustamine
business-model reviewer -- talitlusmudeli läbivaataja
business objective -- talitluseesmärk
business object model -- talitluse objektmudel
business process -- talitlusprotsess
business-process analyst -- talitlusanalüütik
business reengineering -- talitluse ümberkorraldus
business rule -- talitlusreegel
business system -- talitlussüsteem
business use case -- talitluse kasutusmall
business use-case model -- talitluse kasutusmallimudel
business worker -- talitlustöötaja

Palun oodake...

Tõrge

business (2) *

talitlus (3)

business analysis model -- talitluse analüüsimudel
business architecture -- talitluse arhitektuur
business case -- talitlusmall
business creation -- talitlusloome
business designer -- talitluse projekteerija
business engineering -- talitlustehnika
business entity -- talitlusüksus
business goal -- talitlussiht
business improvement -- talitluse täiustamine
business-model reviewer -- talitlusmudeli läbivaataja
business objective -- talitluseesmärk
business object model -- talitluse objektmudel
business process -- talitlusprotsess
business-process analyst -- talitlusanalüütik
business reengineering -- talitluse ümberkorraldus
business rule -- talitlusreegel
business system -- talitlussüsteem
business use case -- talitluse kasutusmall
business use-case model -- talitluse kasutusmallimudel
business worker -- talitlustöötaja

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!