AKIT
English Eesti

Berne Convention

Berni konventsioon

(1) Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon
( =The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)
olemus
rahvusvaheline autoriõiguste kaitse kokkulepe:
- Bern, 1886. a.
- nõuab liikmesmaadelt
------ tugevat autoriõiguste kaitse
miinimumnormi
------ selle normi võrdset kohaldamist
kõigi liikmesmaade teostele
- autoriõigused tekivad teose loomisel
automaatselt ega nõua registreerimist
(USA-s täielik kaitse seda siiski nõuab)
- minimaalne kaitsetähtaeg lõpeb
50 aastat pärast autori surma
(foto puhul 50 aastat pärast loomist,
filmi puhul 50 aastat pärast esilinastust
või -- selle puudumisel -- pärast loomist)
täielik tekst, 1979. a. muudatustega
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283698
liikmesmaad
https://copyrighthouse.co.uk/copyright/countries-berne-convention.htm
lühikokkuvõte
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html

(2) Euroopa eluslooduse ja ta looduslike elupaikade/kasvukohtade kaitse konventsioon
( = Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)
olemus
rahvusvaheline looduskaitse alane kokkulepe:
- sõlmiti 1979. a.
- jõustus 1. juunil 1982
täielik tekst
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078aff