naming authority

nimeorgan

olemus
nimede ühesust tagav ja vormingut määrav olem

IEC 732-05-04, võrgunduses:
nimede määramise eest vastutav organ;
nimesüsteem on tavaliselt hierarhiline ja
organi pädevus piirdub mingi ühe domeeniga
=
authority responsible for the allocation of names
Note. Naming is typically hierarchical. The authority to allocate names is limited to a specific domain.


ülevateid
https://docs.oracle.com/cd/E13212_01/wles/docs42/programmersguide/namingauth.html

https://tools.ietf.org/html/rfc819

https://www.w3.org/2001/tag/doc/namingSchemes.html

https://docs.oracle.com/cd/E13212_01/wles/docs42/programmersguide/namingauth.html

vt ka
- IANA
- ICANN

Toimub laadimine

naming authority

nimeorgan

olemus
nimede ühesust tagav ja vormingut määrav olem

IEC 732-05-04, võrgunduses:
nimede määramise eest vastutav organ;
nimesüsteem on tavaliselt hierarhiline ja
organi pädevus piirdub mingi ühe domeeniga
=
authority responsible for the allocation of names
Note. Naming is typically hierarchical. The authority to allocate names is limited to a specific domain.


ülevateid
https://docs.oracle.com/cd/E13212_01/wles/docs42/programmersguide/namingauth.html

https://tools.ietf.org/html/rfc819

https://www.w3.org/2001/tag/doc/namingSchemes.html

https://docs.oracle.com/cd/E13212_01/wles/docs42/programmersguide/namingauth.html

vt ka
- IANA
- ICANN

Palun oodake...

Tõrge

naming authority

nimeorgan

olemus
nimede ühesust tagav ja vormingut määrav olem

IEC 732-05-04, võrgunduses:
nimede määramise eest vastutav organ;
nimesüsteem on tavaliselt hierarhiline ja
organi pädevus piirdub mingi ühe domeeniga
=
authority responsible for the allocation of names
Note. Naming is typically hierarchical. The authority to allocate names is limited to a specific domain.


ülevateid
https://docs.oracle.com/cd/E13212_01/wles/docs42/programmersguide/namingauth.html

https://tools.ietf.org/html/rfc819

https://www.w3.org/2001/tag/doc/namingSchemes.html

https://docs.oracle.com/cd/E13212_01/wles/docs42/programmersguide/namingauth.html

vt ka
- IANA
- ICANN

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!