AKIT
English Eesti

basis of a module

mooduli baas

olemus
mooduli vektorite selline hulk B,
milles iga vektor v avaldub üheselt
lineaarkombinatsioonina
v = r1·b1 + ... + rn·bn , kus
ri on skalaarid (vektori koordinaadid baasil B)
bi on vektorid hulgast B
=
a linearly independent subset that is also a generating set

ülevaateid
https://planetmath.org/ibn

https://core.ac.uk/download/pdf/81142024.pdf