AKIT
English Eesti

blade PC

lehtarvuti

olemus
klient- või personaalarvuti
õhukese modulaarse pistikplaadi kujul,
seadmekappi või -püstikule paigutatav

näiteid
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/feature_stories/2007/images/07remoteclient-2.jpg

https://cf.ydcdn.net/latest/images/computer/_BLADEPC.JPG

vt ka
- lehtserver