AKIT
English Eesti

non-interactive timestamp

interaktsioonita ajatempel

olemus
ajatempel, mis
luuakse toimingupõhise meetodiga:
- aluseks on toimingutõestus
- kui toiminguks kulub vähemalt t ajaühikut,
on andmed loodud vähemalt t ajaühiku eest
- ka vallasrežiimis, st ei vaja suhtlust serveriga

näiteid
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783662486498-c2.pdf

https://eprint.iacr.org/2019/197.pdf