AKIT
English Eesti

null cipher

krüpteerimiseta

olemus
(1) süsteemi krüpteerimisvahendeid kasutamata
(2) avateksti muutumatuks jätvat
krüptograafilist režiimi, võtit või muutujat kasutades,
testimiseks või teise süsteemiga ühildamiseks
(3) avateksti steganograafiliselt peites