AKIT
English Eesti

bounce address

tagastusaadress

olemus
aadress, millele e-kiri saadetakse
edastustõrke korral

vt ka
- tagastus
- tagastuse käsitlus