AKIT
English Eesti

biometric system owner

biomeetriasüsteemi omanik

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
isik või organisatsioon, kellel on üldine vastutus
biomeetriasüsteemi omandamise, evituse ja käituse eest
=
person or organization with overall accountability for the acquisition, implementation and operation of the biometric system