AKIT
English Eesti

biometric system owner

biomeetriasüsteemi omanik

olemus
ISO/IEC 2382:
isik või organisatsioon, kellel on üldine vastutus
biomeetriasüsteemi omandamise, evituse ja käituse eest