business case (1)

ärimall; tehnilis-majanduslik põhjendus

olemus
ettevõtte äriplaani analoog
projekti, toote või teenuse tasemel

ISO 37500, ISO/TR 25104:
struktureeritud esildis tegutsemise täiustamiseks
otsustajaile suunatud otsustuskogumina;
ta peaks seletama väljasttellimise vajadust ning toote või teenuse olemust, visandades tasuvusanalüüsi,
sooritusnäitajad, projekti suuremad riskid ja šansid,
käsitlema üldjoontes ärivajadusi, mida rahuldab projekt,
väljasttellimise põhjusi, oodatavaid ärihüvesid,
kaalutletud variante koos põhjendustega, eeldatavaid kulusid,
lahknevusanalüüsi ja oodatavaid riske
=
structured proposal for business improvement that functions as a decision package for decision-makers
Note. The business case should explain why outsourcing is required for the business and what the product or service is going to be. It should include an outline of the return on investment (ROI), or a cost/benefit analysis, the performance characteristics, major project risks and the opportunities. The business case addresses, at a high level, the business needs that the outsourcing project seeks to meet. It includes the reasons for outsourcing, the expected business benefits, the options considered with reasons for rejecting or carrying forward each option, the expected costs of the outsourcing project, a gap analysis and the expected risks.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_case

http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/business-rentabilisation/bcg-gar/bcg-gar-eng.pdf

vt ka
- talitlusmall

Toimub laadimine

business case (1)

ärimall; tehnilis-majanduslik põhjendus

olemus
ettevõtte äriplaani analoog
projekti, toote või teenuse tasemel

ISO 37500, ISO/TR 25104:
struktureeritud esildis tegutsemise täiustamiseks
otsustajaile suunatud otsustuskogumina;
ta peaks seletama väljasttellimise vajadust ning toote või teenuse olemust, visandades tasuvusanalüüsi,
sooritusnäitajad, projekti suuremad riskid ja šansid,
käsitlema üldjoontes ärivajadusi, mida rahuldab projekt,
väljasttellimise põhjusi, oodatavaid ärihüvesid,
kaalutletud variante koos põhjendustega, eeldatavaid kulusid,
lahknevusanalüüsi ja oodatavaid riske
=
structured proposal for business improvement that functions as a decision package for decision-makers
Note. The business case should explain why outsourcing is required for the business and what the product or service is going to be. It should include an outline of the return on investment (ROI), or a cost/benefit analysis, the performance characteristics, major project risks and the opportunities. The business case addresses, at a high level, the business needs that the outsourcing project seeks to meet. It includes the reasons for outsourcing, the expected business benefits, the options considered with reasons for rejecting or carrying forward each option, the expected costs of the outsourcing project, a gap analysis and the expected risks.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_case

http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/business-rentabilisation/bcg-gar/bcg-gar-eng.pdf

vt ka
- talitlusmall

Palun oodake...

Tõrge

business case (1)

ärimall; tehnilis-majanduslik põhjendus

olemus
ettevõtte äriplaani analoog
projekti, toote või teenuse tasemel

ISO 37500, ISO/TR 25104:
struktureeritud esildis tegutsemise täiustamiseks
otsustajaile suunatud otsustuskogumina;
ta peaks seletama väljasttellimise vajadust ning toote või teenuse olemust, visandades tasuvusanalüüsi,
sooritusnäitajad, projekti suuremad riskid ja šansid,
käsitlema üldjoontes ärivajadusi, mida rahuldab projekt,
väljasttellimise põhjusi, oodatavaid ärihüvesid,
kaalutletud variante koos põhjendustega, eeldatavaid kulusid,
lahknevusanalüüsi ja oodatavaid riske
=
structured proposal for business improvement that functions as a decision package for decision-makers
Note. The business case should explain why outsourcing is required for the business and what the product or service is going to be. It should include an outline of the return on investment (ROI), or a cost/benefit analysis, the performance characteristics, major project risks and the opportunities. The business case addresses, at a high level, the business needs that the outsourcing project seeks to meet. It includes the reasons for outsourcing, the expected business benefits, the options considered with reasons for rejecting or carrying forward each option, the expected costs of the outsourcing project, a gap analysis and the expected risks.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_case

http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/business-rentabilisation/bcg-gar/bcg-gar-eng.pdf

vt ka
- talitlusmall

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!