AKIT
English Eesti

INRISS

INRISS

( < INR Intelligence Support System,
"luure- ja uurimisbüroo luuretoe süsteem")

olemus
USA välisministeeriumi salastatud arvutivõrk,
täiesti salajase (luure)teabe vahetuseks

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Intelligence_and_Research