AKIT
English Eesti

identity matrix

ühikmaatriks

olemus
ruutmaatriks I, mille
peadiagonaali iga elemendi väärtus on 1,
ga muu elemendi väärtus aga on 0

omadused
iga maatriksi A korral kehtib AI = IA = A

ülevaateid
https://study.com/academy/lesson/identity-matrix-definition-properties.html

http://mathworld.wolfram.com/IdentityMatrix.html

https://www.onlinemathlearning.com/identity-matrix.html