AKIT
English Eesti

hash agility

räsivõime

olemus
loend neist räsifunktsioonidest, mida
mingi programm, algoritm, protokoll või seade
suudab kasutada

täpsemalt
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906-5_541