AKIT
English Eesti

hash agility

räsivõime

olemus
kogum kõiki neid räsifunktsioonide, mida konkreetne
programm, algoritm, protokoll või seade suudab kasutada
=
the ability of a program, algorithm, protocol, or device to use any of a group of cryptographic hash algorithms in performing its task

ülevaateid
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906-5_541