AKIT
English Eesti

bundle

kimp (1)

olemus
sõltub kontekstist:
- otsene füüsiline, näiteks juhtmekimp
- ülekantud tähenduses

näide
ISO/IEC 19770:
teatav toodete kogum:
- tuleneb turundus- või
litsentsistrateegiast
- mitut toodet puudutavate
õiguste müümiseks
ühe toote omadena
- võidakse nimetada komplektiks,
kui tooted on tihedalt seotud ja
enamasti integreeritud,
näiteks kontorikomplekt:
------ tekstiprotsessor
------ + tabeliprogramm
------ + jms
- võib koosneda ka
vähemseotud programmidest, mis
on uue arvuti juurde kimbustatud,
näiteks
------ mäng
------ + viiruseskanner
------ + utiliit
- võib olla ka õiguserühm,
näiteks mitut õigust
varundusprogrammile

vt ka
- kimbustus (1)
- kimbustus (2)
- kimp (2)
- kimpvara