AKIT
English Eesti

binary file (1)

kahendfail

(1a) kahendkodeeritud andmeid või käske sisaldav fail vastandina tekstifailile, näiteks täitmisfail, pildifail, helifail, videofail

täpsemalt
https://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/BitOp/asciiBin.html

https://betterexplained.com/articles/a-little-diddy-about-binary-file-formats/

http://www.online-convert.com/file-type

(1b) laiemas tähenduses: iga masinloetav, kuid mitte inimloetav kahendsüsteemil põhinev fail