AKIT
English Eesti

governance

valitsemine

olemus
kontekstist sõltuv haldustegevus

näide
ISACA:
tegevus, mis tagab huvipoolte
nõuete, tingimuste ja valikuvõimaluste hindamise
ettevõtte tasakaalustatud kokkulepitud
eesmärkide saavutamise otsustamiseks:
- suuna andmine prioriteetide
määramise ja otsustustega
- soorituse ja vastavuse seire
kokkulepitud suuna ja eesmärkide põhjal
- tingimuste hulka võivad kuuluda
------ kapitali maksumus
------ valuutakursid jms
- valikuvõimaluste hulka võivad kuuluda
------ tootmise viimine muudesse asukohtadesse,
------ allhanked kolmandatelt
------ tootestiku valimine paljude hulgast jms

ülevaade
https://en.wikipedia.org/wiki/Governance

vt ka
- andmevalitsemine
- infotehnoloogia valitsemine
- infoturbe valitsemine
- intsidendi valitsemine
- küberturbe valitsemine
- turbevalitsemine
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine