AKIT
English Eesti

intrusion prevention system

sissetungitõrje süsteem, IPS