AKIT
English Eesti

blank medium

lage kandja

olemus
vormindamata andmekandja

ISO/IEC 2382:
andmekandja, millel ei ole
tugimärgiseid ega kasutaja andmeid
=
data medium in or on which neither marks of reference nor user data have been recorded