AKIT
English Eesti

housekeeping

abitoimingud

olemus
käitust soodustavad ja ressursse optimeerivad toimingud arvutisüsteemis

ISO/IEC/IEEE 24765: arvutioperatsioonid programmi täitmist soodustavate algtingimuste loomiseks või ennistuseks

näiteid
- mälualade initsialiseerimine
- lippude lähtestus
- failide avamine ja sulgemine
- magnetlintide ümberkerimine