AKIT
English Eesti

heuristics (1)

heuristika

olemus
(1a) avastamis- ja leiutamisõpetus
(1b) mitteformaalne probleemilahendus:
- rusikareeglid
- intuitiivotsused
- terve mõistuse rakendamine
- katse ja eksituse meetod
- alternatiivide süstemaatiline lisamine
- erijuhtude proovimine,
- probleemi varieerimine
- kausaalanalüüs jm

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=nSFHFfevfms

https://simplicable.com/new/heuristics

https://clikfocus.com/blog/12-types-of-heuristics

http://examples.yourdictionary.com/examples-of-heuristics.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic

https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristic_(computer_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristics_in_judgment_and_decision-making

vt ka
- heuristiline meetod