AKIT
English Eesti

Google dork

netiohmu; ohmustring

olemus
(1) netiohmu:
töötaja, kes aimamatult paljastab Internetis
oma tööandja tundlikku teavet,
nii et seda on hõlbus leida isegi Google'iga

(2) ohmustring:
otsingustring sellise teabe leidmiseks

ülevaateid
https://edgylabs.com/google-dorks-list

https://www.hackingloops.com/google-dorks/

https://jakecreps.com/2018/09/10/osint-applications-for-google-dorks/

vt ka
- ohmuotsing