AKIT
English Eesti

uncontrolled format string

kitsendusteta vormingustring

olemus
liik tarkvara nõrkusi:
- vormindavate funktsioonide parameetrite string
---------- ohtlike väärtuste keeluta
- näiteks sellise keeluta printf C-keeltes
- võimaldab näiteks lubamatut kirjutust mällu

vt ka
- vormingustring
- vormingustringirünne