AKIT
English Eesti

binary character

kahendmärk

olemus
kahest märgist koosneva märgistiku märk

näiteid
- T (true) / F( false)
- Y (yes) / N (no)
- T (tõene) / V (väär)
- J (jah) / E (ei)
- 0 / 1 kahendsüsteemis
- punkt / kriips morsemärgistikus