AKIT
English Eesti

utility power

võrguelekter; tarbeelekter

= mains electricity

olemus
elektrienergia, mida jaotatakse üldkasutatava
vahelduvvooluvõrgu kaudu
=
a general-purpose alternating-current (AC) electric power supply

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity