AKIT
English Eesti

interrupt handler

katkestusetäitur

olemus
katkestusega käivitatav programmikood
- operatsioonisüsteemis
- seadmedraiveris
- kontrolleri püsivaras
- enamasti käsitleb riistvarapõhiseid sündmusi, näiteks
------ märgi saabumist [jadaporti](/term/8756
------ reaalajakella signaali

täpsemalt
https://www.tutorialspoint.com/embedded_systems/es_interrupts.htm

http://www.brokenthorn.com/Resources/OSDev15.html

http://docs.oracle.com/cd/E19253-01/816-4854/6mb1o3ais/index.html