AKIT
English Eesti

interpret (1)

tõlkima (2), suuliselt tõlkima; sünkroonselt tõlkima

olemus
suulist või viipelist esitust
sünkroonselt vastendama
- teises keeles
- suuliselt, viipeliselt või sünteeskõnena

ISO 17100:
suulist või viipeteavet
ühest keelest teise viima,
suulisel või viipekujul

ISO 18841:
suulist või viipeteavet
lähtekeelest sihtkeelde viima,
- suulisel või viipekujul
- säilitades lähtekeelse sisu tooni ja tähenduse

ülevaateid
https://www.lexika-translations.com/blog/whats-the-difference-between-translation-and-interpretation/

https://www.interproinc.com/blog/professional-translation-interpretation

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_interpretation

https://www.currah.download/pages/language/Language%20Interpretation%20Guidelines_Mathewson_2006.pdf

vt ka
- tõlkima (1)