AKIT
English Eesti

higher residuosity problem

kõrgemate jääkide probleem

olemus
kombinatoorikaprobleem:
- on teada kordarvuline moodul \(n=pq\),
kus \(p\) ja \(q\) on algarvud
- ei ole teada
------ astendaja \(d\), mis on arvu \(p-1\) jagaja
------ arv \(y\in\mathbb{Z}_n\)
- tuleb otsustada, kas leidub selline
\(x\in\mathbb{Z}_n\), mille korral \(x^d \equiv y\pmod{n}\)

erijuht
ruutjääkide probleem : kui \(d=2\)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_residuosity_problem

https://www.ijert.org/a-survey-report-on-partially-homomorphic-encryption-techniques-in-cloud-computing

https://www.di.ens.fr/~stern/data/St65.ps