AKIT
English Eesti

buffer

puhver (1)

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
seade või salvestiala
andmete ajutiseks talletuseks,
eesmärgiga korvata erinevusi
seadmete või protsesside
- andmevoogude kiirustes
- sündmuste toimumisaegades
- andmemahtudes

vt ka
- käsupuhver
- puhver (2)
- puhveraeg
- ringpuhver
- vahemälu
- veebipuhver
- värinapuhver