AKIT
English Eesti

IIOT

tööstuse esemevõrk, masinavõrk

(= industrial Internet of things)

olemus
tööstusseadmete esemevõrk
ISO/IEC 38505:
infoühiskonna globaaltaristu,
mis võimaldab progressiivteenuseid
füüsiliste ja virtuaalsete esemete
kokkuühendamisega seniste ja tekkivate
koostalitluslike info- ja sidetetehnoloogiate abil

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/13271024/

https://www.rti.com/blog/the-iiot-primer

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things

https://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideas-and-advice/iiot-guide


standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:30166:ed-1:v1:en

vt ka_
- andurivõrk