AKIT
English Eesti

homoglyph

homoglüüf

olemus
kujult sarnane, kuid tähenduselt erinev märk

näiteid
- null ja O-täht
- i-suurtäht ja L-väiketäht seriifideta kirjas

ülevaateid
https://wikidiff.com/homoglyph/homograph

https://en.wikipedia.org/wiki/Homoglyph

homoglüüfrünne
https://towardsdatascience.com/homoglyph-attack-prevention-with-ocr-a6741ee7c9cd

https://cisomag.eccouncil.org/homoglyph-attacks/

vt ka
- homograaf
- homograafrünne