AKIT
English Eesti

homograph spoofing

homograafpete

olemus
silmapete, mille puhul
osa kirjamärke asendatakse
visuaalselt sarnastega, st homograafidega

näiteid
- null O-tähe asemel
- vene с-täht ladina c-tähe asemel

https://www.datasafe-services.co.uk/2017/04/can-browser-tell-difference-apple-com-apple-com/

vt ka
- homograafrünne