AKIT
English Eesti

uptime (1)

töövõimeaeg

olemus
aeg, mille kestel seade või süsteem on töövõimeline:
- vastand on rikkeaeg
- töövõimelisus ei tarvitse aga tähendada käideldavust

vt ka
- aktiivaeg