AKIT
English Eesti

Internet service provider

Interneti tarnija, netitarnija

olemus
ISO/IEC 27032: organisatsioon, kes
- annab kasutajaile Interneti-teenuseid ja
- võimaldab oma klientidel Internetti pääseda

ISACA: kolmas pool, kes
- võimaldab isikutel ja organisatsioonidel pääseda Internetti
- annab mitmesuguseid Internetiga seotud teenuseid