AKIT
English Eesti

hashed timestamp

räsitud ajatempel, lingitud ajatempel

olemus
andmestruktuur, mis esitab räsiahelat,
st räsifunktsiooni järjestikku rakendamist
sisendandmetele, nii et ahela väljundräsi
- on usaldatavalt seotud kindla hetkega,
näiteks ajalehe ilmumiskuupäevaga
- võimaldab tõestada
sisendandmete olemasolu sel hetkel 

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_timestamping

https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_timestamping

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15188/Truu_Ahto.pdf