AKIT
English Eesti

hashed timestamp

räsitud ajatempel, lingitud ajatempel

olemus
sisendandmetele räsifunktsiooni järjestikku rakendamist (räsiahelat) esitav andmestruktuur,:
- ahela väljundräsi on mingil usaldusväärsel viisil seotud kindla hetkega (näiteks ajalehe ilmumiskuupäevaga) ja
- võimaldab tõestada sisendandmete olemasolu sel hetkel 

täpsemalt
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15188/Truu_Ahto.pdf