AKIT
English Eesti

blog (1)

blogi, veebipäevik

( < weblog, "veebilogi")

Õ:kohati kasutatav "ajaveeb"
ei erista veebilehte veebisaidist
ega ka veebist kui võrgust
ning eirab sugulasmõisteid

olemus
isiku või rühma päevikulaadne veebileht
- sai alguse 1994. a.
- algul päevikuna isiklikul veebilehel
- lihtsavormiline
- regulaarselt uuendatav
- paberpäeviku analoog

ülevaateid
https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.edu/files/file-attachments/blogging-introduction.original.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Blog

https://firstsiteguide.com/blogging-types-revealed/

https://www.elegantthemes.com/blog/marketing/types-of-blogs

https://firstsiteguide.com/how-to-start-a-blog.pdf

https://www.theblogstarter.com/

https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/

http://www.blogsearchengine.org/

http://searchengineland.com/library/search-engines/search-engines-blog-search-engines

põhjalikumalt
https://www.hongkiat.com/blog/free-blogging-ebooks/

sugulastermineid
- blogima (to blog) -- blogi pidama, blogis esitama
- bloger (blogger) -- blogi pidaja, blogija
- blogosfäär (blogosphere) -- blogide maailm ja blogijaskond
- fotoblogi (photoblog) -- fotodest koosnev blogi
- mikroblogimine (microblogging) -- lühimaterjaliga blogimine
- mobiilblogi (moblog) -- mobiilseadmega tehtav blogi
- spämmblogi (spam blog)
- videoblogi (vlog) -- videodest koosnev blogi