intent

kavatsus; tahtlus

olemus
Wiktionary:
intent (countable and uncountable, plural intents)
1. a purpose; something that is intended
2. (law) the state of someone’s mind at the time of committing an offence


näiteid
actual intent -- tegelik kavatsus
call intent -- helistamiskavatsus
criminal intent -- kuritegelik kavatsus
evil intent -- kuri kavatsus
fraudulent intent -- pettuse kavatsus
with intent to -- (millegi) eesmärgil; kavatsusega
without intent -- tahtluseta

vt ka
- kavatsuslik
- kavatsuste protokoll

Toimub laadimine

intent

kavatsus; tahtlus

olemus
Wiktionary:
intent (countable and uncountable, plural intents)
1. a purpose; something that is intended
2. (law) the state of someone’s mind at the time of committing an offence


näiteid
actual intent -- tegelik kavatsus
call intent -- helistamiskavatsus
criminal intent -- kuritegelik kavatsus
evil intent -- kuri kavatsus
fraudulent intent -- pettuse kavatsus
with intent to -- (millegi) eesmärgil; kavatsusega
without intent -- tahtluseta

vt ka
- kavatsuslik
- kavatsuste protokoll

Palun oodake...

Tõrge

intent

kavatsus; tahtlus

olemus
Wiktionary:
intent (countable and uncountable, plural intents)
1. a purpose; something that is intended
2. (law) the state of someone’s mind at the time of committing an offence


näiteid
actual intent -- tegelik kavatsus
call intent -- helistamiskavatsus
criminal intent -- kuritegelik kavatsus
evil intent -- kuri kavatsus
fraudulent intent -- pettuse kavatsus
with intent to -- (millegi) eesmärgil; kavatsusega
without intent -- tahtluseta

vt ka
- kavatsuslik
- kavatsuste protokoll

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!