AKIT
English Eesti

unshield

varjetustama

olemus
varjet kõrvaldama, ka ülekantud tähenduses

näide
ISO/IEC 10181:
muundama tervikluskaitstud andmeid
algseteks varjestuseelseteks andmeteks