AKIT
English Eesti

intrusion detection

sissetungituvastus

olemus
ISO/IEC 18043, 27033, 27039:
formaalne sissetungide avastamise protsess,
järgneva teadmuse kogumine:
- ebanormaalse kasutamise mustrid
- milline nõrkus kuidas ja miks ära kasutati
- millal need sündmused toimusid

ISO/IEC 29180:
arvutisüsteemi või võrgu sündmuste
seire ja analüüsimise protsess
sissetungide avastamiseks

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Intruder_detection

https://www.slideshare.net/RajasekarVr/intrusion-detection-79755617

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-17/l_22id.htm

http://www.forum-intrusion.com/archive/Intrusion%20Detection%20Techniques%20and%20Approaches.htm

https://www.geeksforgeeks.org/approaches-to-intrusion-detection-and-prevention/

https://core.ac.uk/download/pdf/234677013.pdf

http://www2.cs.uh.edu/~acl/cs6397/Doc/2009-Elsevier-Anomaly-based%20network%20intrusion%20detection.pdf

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1000/1/012049/pdf

https://www.usenix.org/legacy/publications/library/proceedings/sec98/full_papers/lee/lee.pdf

https://www.cesar-conference.org/wp-content/uploads/2018/11/articles/C&ESAR_2018_J2-12_JM-FLAUS_Detection_intrusion_par_ML_pour_ICS.pdf

https://journals.sagepub.com/doi/10.1155/2013/351047

https://thesai.org/Downloads/IJARAI/Volume4No3/Paper_2-Application_of_Machine_Learning_Approaches_in_Intrusion_Detection_System.pdf

https://www.ripublication.com/ijaer19/ijaerv14n24_08.pdf

https://people.cs.vt.edu/~irchen/ps/Mitchell-CSUR14a.pdf

vt ka
- hostipõhine sissetungituvastuse süsteem
- sissetungituvastuse süsteem
- sissetungitõrje
- sissetungitõrje süsteem
- võrgupõhine sissetungituvastuse süsteem