AKIT
English Eesti

hop

hopp

("hüpe")

olemus
teekonnalõik

(1) sides: raadiolaine üks levisamm
ionosfääripeegeldusega või sidesatelliidilt transleerimisega
= a portion of a signal's journey from source to receiver
https://en.wikipedia.org/wiki/Hop_(telecommunications)

(2) võrgunduses: andmesidepaketi edastussamm
ühest marsruuterist või lüüsist teiseni
Wiktionary, noun:
6. (networking) the sending of a data packet from one host to another as part of its overall journey
https://en.wikipedia.org/wiki/Hop_(networking)

vt ka
- järk-
- sagedushüpitus