AKIT
English Eesti

hop

hopp

("hüpe")

olemus
teekonnalõik

(1) sides:
raadiolaine üks levisamm
ionosfääripeegeldusega või
sidesatelliidilt transleerimisega
https://en.wikipedia.org/wiki/Hop_(telecommunications)

(2) võrgunduses:
andmesidepaketi edastussamm
ühest marsruuterist või lüüsist teiseni
https://en.wikipedia.org/wiki/Hop_(networking)

vt ka
- järk-
- sagedushüpitus