ISC (1)

ISC (1)

(= International System of Quantities,
"rahvusvaheline suurustesüsteem")

olemus
temaatiliselt liigendatud juhend
füüsikaliste suuruste, ühikute ja valemite
standardseks esituseks teadus- ja haridustekstides
=
a convention for formatting of the dimensions of quantities
in scientific and educational texts


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Quantities

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000

http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/1-4.pdf

https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/Standard-compliant_usage_of_quantities_units_and_equations_bro_en_5214-5061-62_v0500.pdf

standardid
sari ISO/IEC 80000:
80000-1: üldine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:80000:-1:ed-1:v1:en
80000-2: matemaatilised märgid ja sümbolid loodusteadustes ja tehnikas
80000-3: ruum ja aeg
80000-4: mehaanika
80000-5: termodünaamika
80000-6: elektromagnetism
80000-7: valgus
80000-8: akustika
80000-9: füüsikaline keemia ja molekulaarfüüsika
80000-10: aatomi- ja tuumafüüsika
80000-11: tunnusarvud
80000-12: tahkisefüüsika
80000-13: informaatika ja infotehnoloogia
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:80000:-13:ed-1:v1:en
80000-14: inimfüsioloogiaga seotud telebiomeetria

vt ka
- SI-süsteem
- SI-süsteemi põhisuurused

Toimub laadimine

ISC (1)

ISC (1)

(= International System of Quantities,
"rahvusvaheline suurustesüsteem")

olemus
temaatiliselt liigendatud juhend
füüsikaliste suuruste, ühikute ja valemite
standardseks esituseks teadus- ja haridustekstides
=
a convention for formatting of the dimensions of quantities
in scientific and educational texts


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Quantities

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000

http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/1-4.pdf

https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/Standard-compliant_usage_of_quantities_units_and_equations_bro_en_5214-5061-62_v0500.pdf

standardid
sari ISO/IEC 80000:
80000-1: üldine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:80000:-1:ed-1:v1:en
80000-2: matemaatilised märgid ja sümbolid loodusteadustes ja tehnikas
80000-3: ruum ja aeg
80000-4: mehaanika
80000-5: termodünaamika
80000-6: elektromagnetism
80000-7: valgus
80000-8: akustika
80000-9: füüsikaline keemia ja molekulaarfüüsika
80000-10: aatomi- ja tuumafüüsika
80000-11: tunnusarvud
80000-12: tahkisefüüsika
80000-13: informaatika ja infotehnoloogia
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:80000:-13:ed-1:v1:en
80000-14: inimfüsioloogiaga seotud telebiomeetria

vt ka
- SI-süsteem
- SI-süsteemi põhisuurused

Palun oodake...

Tõrge

ISC (1)

ISC (1)

(= International System of Quantities,
"rahvusvaheline suurustesüsteem")

olemus
temaatiliselt liigendatud juhend
füüsikaliste suuruste, ühikute ja valemite
standardseks esituseks teadus- ja haridustekstides
=
a convention for formatting of the dimensions of quantities
in scientific and educational texts


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Quantities

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000

http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/1-4.pdf

https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/Standard-compliant_usage_of_quantities_units_and_equations_bro_en_5214-5061-62_v0500.pdf

standardid
sari ISO/IEC 80000:
80000-1: üldine
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:80000:-1:ed-1:v1:en
80000-2: matemaatilised märgid ja sümbolid loodusteadustes ja tehnikas
80000-3: ruum ja aeg
80000-4: mehaanika
80000-5: termodünaamika
80000-6: elektromagnetism
80000-7: valgus
80000-8: akustika
80000-9: füüsikaline keemia ja molekulaarfüüsika
80000-10: aatomi- ja tuumafüüsika
80000-11: tunnusarvud
80000-12: tahkisefüüsika
80000-13: informaatika ja infotehnoloogia
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iec:80000:-13:ed-1:v1:en
80000-14: inimfüsioloogiaga seotud telebiomeetria

vt ka
- SI-süsteem
- SI-süsteemi põhisuurused

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!