AKIT
English Eesti

irreducible polynomial

taandumatu polünoom

olemus
polünoom f, mis ei ole esitatav
kahe mittekonstantse polünoomi korrutisena

täpsemalt
taandumatus sõltub sellest,
millisesse korpusesse kuuluvad
polünoomide kordajad:
näiteks polünoom \(x^2 + 1\) on taandumatu reaalarvude korpuses, kuid
on taanduv kompleksarvude korpuses,
sest \(x^2 + 1 = (x - \mathrm{i})(x+\mathrm{i})\),
kus \(\mathrm{i}\) on imaginaarühik

ülevaateid
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Irreducible_polynomial

http://mathworld.wolfram.com/IrreduciblePolynomial.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Irreducible_polynomial

https://en.wikipedia.org/wiki/Eisenstein%27s_criterion

rakendusi
- keerukusteooria
- kodeerimisteooria
- krüptograafia