AKIT
English Eesti

hold file

hoidefail

olemus
sõltub kontekstist

näide
fail, millesse paigutatakse
edasiseks uurimiseks tehingud,
mis ei rahulda tervikluse kontrolli
või muid tingimusi ja
jäetakse töötlemata;
erinevalt näiteks tööfailist (temporary file) või spuulingufailist (spool file)
on seotud eranditöötlusega

vt ka
- karantiin