AKIT
English Eesti

biometric attendant

biometrist

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
biomeetriasüsteemi operaatori agent,
kes vahetult interakteerib
biomeetriahõivesubjektiga,
näiteks immigratsiooniametnik,
kes valvab biomeetrilise hõive protsessi
ja tegutseb võrdlusotsuse põhjal
=
agent of the biometric system operator who directly interacts with the biometric capture subject
EXAMPLE: An immigration officer supervising a biometric capture process and taking action on the comparison decision.