AKIT
English Eesti

biometric attendant

biometrist

olemus
ISO/IEC 2382, 30124:
biomeetriasüsteemi operaatori agent,
kes vahetult interakteerib
biomeetriahõivesubjektiga,
näiteks immigratsiooniametnik,
kes valvab biomeetrilise hõive protsessi
ja tegutseb võrdlusotsuse põhjal

ISO/IEC TR 24714:
isik, kes abistab andmesubjekti
liikmestusel või
biomeetriaandmete kontrollimisel